18.86

Yan Hu Suo(Cu Zhi)

Corydalis yanhusuo W.T.Wang
Part Used: Rhziome
More Information
Product Name Yan Hu Suo(Cu Zhi)
Chinese Name 延胡索(醋制)
PaoZhi Processed PaoZhi Processed
Product Size 100g / Bottle
Product Code HSY010
Featured Product No

Write Your Own Review

You're reviewing:

Yan Hu Suo(Cu Zhi)


Your Rating